Gardhi (Fence)

Dis­pla­ced

Ajo (She)

Një Muaj (A Month)